Historik

Historik Ljungby Jaktskytteklubb

1954 så bildades Kånna Sportskytteklubb, i augusti i samma år bestämde man sig för att bygga en permanent älgbana, man bytte också namn till Kånna Jaktskytteklubb.

1955 anordnade man ett Sunnerbomästerskap i skeet.

1956 aktualiserades älgbanan på nytt, sannolikt så byggdes den då. Man köpte nämligen in en studsare i kal. 6,5 till älgbanan. Medlemsavgiften var 4 kr och en serie med skott och duvor 12.50 kr (Som jämförelse kostade Svensk Jakt 80 öre det året, den kostar ca 39 kr 1994).

1961 Bytte man namn till Ljungbyortens Jaktskytteklubb, till sekreterare valdes Bertil Elm som stannade i 22 år. Man beslöt även att flytta banorna till Eka. Vilket inte blev av.

1962 lämnade avgående ordföranden Kurt Möller en ordförandeklubba som gåva.

1963 vann klubben inträde i Kronobergs läns jaktvårdsförening samt Svenska Sportskytteförbund. Man beslöt att hyra Aplahult.

1964 Flyttades skeetbanan till Aplahult.

1965 Börjar man bygga älgbanan och får el till stugan.

1966 Älgbanan färdig, eldriven – klubbstugan målades utvändigt.

1969 Ansöker klubben om bidrag till skeetkastare med 10.000 kr.

1972 Betalades automatisk kastaparat 8.025 kr (Skeetkastare)

1973 Valdes Dan Larsson till ordförade vilket han var i 15 år.

1974 sköt man 23.000 hagelskott och 3.300 kulskott, 68 medlemmar.

1975 Man tog upp frågan att bygga till en stillastående älg.

1978 Man byggde till älgbanan så man kunde skjuta på stillastående älg samtidigt med löpande älg.

1981 dog eldsjälen i klubben i förtid, Birger Andersson.

1982 Började man med jägarexamen på banan.

1984 Brann ladugården ner, åsknedslag, planteringen avverkades vid skeetbanan.

1985 Inköptes en jägartrapkastare, delvis finansierad med ett medlemslotteri.

1986 Firade klubben 25-åresjubileum med sillbord på Gästgivaregården i Ljungby, i klubbmästerskapet i jägarteap vann Sune Salomonsson 1:a pris en hagelbössa.

1987 Vägskyltning till banan sattes upp efter tillstånd av vägverket, en Berätta hagelbössa köptes till jägarexamen, älgbanan byggdes om till vajerdriven med 2 hastigheter, stuggaveln reparerade, jaktlagstävling på älg anordnades ca. 25 lag.

1988 ett traplag tävlade i serien, fritidsnämnden besökte oss och lämnade bidrag, skog avverkades vid trapbanan, Tore Johansson valdes till ordförande.

1989 Polismyndigheten besiktigade banorna, plantering fick avverkas, skyltar sättas upp i samband med detta, mer mark arrenderades vid lerduvebanan.

1990 Avloppet till köket ordnades, äntligen, skärmtak vid älgboden sattes upp, elvärme i stugan kopplades in.

1991 Trapbanan renoverades, nya skjutplatser, gräs såddes, singel bakom plattorna och bodarna målades. Köket i stugan målades. 30-års jubileum med öppet hus på banan med ca. 2-300 besökare. Kändistävling i trap, hunduppvisning, vapenvisning mm. Företagstävling i trap genomfördes. Instruktörsutbildning för ca. 15 medlemmar. En Carl-Gustaf 2000 och nytt vapenskåp köptes in, kommunen bidrog med skåpet.

1992 Mönstringstävling och företagstävling i trap, 2 lag tävlade i trapserien, instruktörsutbildning tillsammans med Odensjö 5 medlemmar deltog.  

1993 Ny skjuthall till älgbanan byggdes med hjälp av ALU-personal, målboden byggdes till, nytt splitterskydd, uthuset målades, stugan tapetserades och målades invändigt. Två lag tävlade i trapserien.

2019 En ny lerduvebana anlades öster om harbanan med en kastare för jägarskolan, klubblokalen byggdes ut med skjutplatser för planerad korthållsbana. Vatten drogs in och avlopp till nya toaletten gjordes. 

2022 Blindering och underlag för 50m bana byggdes och container samt markeringssystem köptes in.