Drogpolicy

Policy och handlingsplan alkohol, tobak, doping/droger

Allmänt

Ljungby JSK tar avstånd från användandet av alkohol och tobak i samband med all aktiv skytteutövning. Alla skyttar och ledare ska känna till och följa föreningens policy.

Utgångspunkten måste vara att allt utövande av idrott i föreningen ska utgöra en trygg miljö också ur alkohol- och tobaks synpunkt. Föräldrar ska med förtroende kunna låta sina barn delta i Ljungby JSKs barn- och ungdomsskytte. Detta ställer krav på föreningens ledare och instruktörer, som i sin samvaro med barn och ungdomar måste vara medvetna om sin roll som vuxna förebilder.

Vad innebär detta för Ljungby JSK?

● Att inga alkoholdrycker ska förekomma bland vare sig ledare eller aktiva i samband med idrottsverksamhet för barn och ungdomar, t.ex. under träningar och tävlingar eller resor till och från dessa.

● Att inom Ljungby JSK är vi medvetna om att allmänhet och media ställer större krav på oss än på gemene man när det gäller förhållandet till alkohol. Det innebär att när föreningens medlemmar representerar Ljungby JSK, under resor, vid tävlingar etc. är medvetna om att de representerar hela föreningen och uppträder därefter.

● Att Ljungby JSK i sponsorsammanhang tar avstånd från sådana åtaganden som kan uppmuntra eller på annat sätt leda till ökad alkoholkonsumtion.

● Att det i samband med evenemang som Ljungby JSK arrangerar undvika försäljning av alkoholdrycker till allmänheten. I det fall utskänkning förekommer i samband med större arrangemang av evenemangskaraktär har föreningen ett särskilt stort ansvar för att ordnings kravet beaktas.

● Att alla ledare och aktiva inom Ljungby JSK blir medvetna om tobakens och snusets negativa inverkan på individ och miljö och därmed arbetar för att konsumtionen minskar.

● Att föreningens arbete bedrivs i rökfria miljöer.

● Att Ljungby JSK uppmärksammar gällande lagstiftning avseende marknadsföring av tobak.

Doping

Allmänt

Ljungby JSK tar avstånd från användandet av doping i samband med all skytte utövning. Likaså tar vi avstånd från alla former av fusk och doping. Alla skyttar, instruktörer och ledare ska känna till och följa de argument för varför Ljungby JSK är emot doping.

Argument mot doping

● Det är fusk att dopa sig. En känsla för ärlighet och rent spel ligger i idrottens natur. Det är meningslöst att tävla om inte alla följer gemensamma regler.

● Det är farligt att dopa sig. Det strider mot medicinsk etik och är förenat med stora hälsorisker för individen.

● Det är olagligt att dopa sig. Att hantera eller inta förbjudna preparat är enligt svensk lag förbjudet och kan ge upp till två års fängelse.

● Att dopa sig skadar föreningens och idrottsrörelsens trovärdighet. Doping utgör därigenom ett allvarligt hot mot vår föreningsverksamhet och mot idrottsrörelsen i stort.

● Skulle någon skytt, instruktör eller ledare i Ljungby JSK bli ertappad med otillåtna preparat i kroppen och fälld för doping enligt svensk lag, kommer Ljungby JSKs styrelse kunna besluta om bestraffning i enlighet med Riksidrottsförbundets rekommendationer.

Alla som är medlemmar i en idrottsförening omfattas av Riksidrottsförbundets (RF) stadgar och antidopingreglemente. Varje enskild idrottare är själv ansvarig att känna till och följa dopingreglerna läs mer http://www.rf.se/Antidoping/